łzaradości

21 tekstów – auto­rem jest łza­radości.

Przeszłość złapała mnie za rękę i każe wracać 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 marca 2011, 13:23

Sko­ro już nau­czy­liśmy się żyć ra­zem to po co zno­wu uczyć się żyć osob­no ? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 stycznia 2011, 22:50

Ka­len­darz wy­pełniony po brze­gi tym, co kiedyś było mniej ważne niż to co te­raz nie ma znaczenia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 stycznia 2011, 22:21

po co myśleć o czymś, cze­go się już nie zmieni, po co o tym śnić 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 grudnia 2010, 10:57

Naj­pierw za­biję uczu­cie, które mnie z Tobą łączy, by poźniej łat­wiej przyszło mi za­bicie Ciebie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 października 2010, 13:16

Pa­miętasz ? Kiedyś nie zna­liśmy słowa "kłótnia", a wszys­tko co złe i przyk­re było nam obce. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 sierpnia 2010, 22:05

Płaczesz bo tak strasznie Cię to bo­li ?
Może to włas­na głupo­ta Cię tak urządziła. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 czerwca 2010, 21:46

Wy­daje Ci się, że jej oczy są sza­re ?
Spróbuj ją poz­nać a zo­baczysz śliczne, zielo­ne oczy i piękne,za­lot­ne spojrzenie. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 13 maja 2010, 16:08

Czy z uczu­ciem jest jak z za­palo­nym og­niskiem ?
Im większy ogień, tym szyb­ciej się wy­pala ? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 maja 2010, 14:35

Po­woli opa­dałam na dno, jak ka­mień rzu­cony w głębiny. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 16 kwietnia 2010, 12:45
łzaradości

.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

łzaradości

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Aktywność